May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

تذکره سید ابراهیم رئیسی
May 29, 2021


*آن یکه‌سوار عرصه رقابت؛ آن مادرزاد، صاحب منصب قضاوت؛ آن مدیریت انقلابی را مدعا، آن ادعای عدالت را منتها، آن واله مقام لایتناها، آن از بیخ منجی بی پناها (!)، آن مطیعاً لامر مولاه را عامل، آن علم طی نردبان ترقی را کامل، آن نور چشم ارباب نظر، آن چشم‌وچراغ شبکه خبر، آن مریدان را آیت بی‌بدیل نفیسی، مولانا ابراهیم رئیسی، نزد اصحاب خاص از اوتاد بود و در شناسایی خوانندگان رپ استاد بود.

*نقل است در ایام صباوت قاضی شد و او را صغیرالقضات گفتندی و به دادستانی رسید و به ریاست بازرسی کشور رسید و 10 سال معاون قوه قضا بود و متولی آستان رضا بود و در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. گویند بر این نمط پیوسته طی طریق کردی و از ریاستی به ریاست دیگر رفتی و به هرکجا رسیدی فرمودی: «خوب چیزی است این ریاست.» و بدین‌جهت او را «رئیسی» گفتندی. بااین‌حال می‌گفت که من در وضع موجود دخالتی ندارم. هم از اوست: «بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییردهنده وضع فعلی باشند.» پس قیامتی در خلق برخاست و جملگی در کار او حیران شدند و انگشت گزیدند بلکه از سماوات نزول اجلال فرموده و ازجمله ملائک است. پس سجده شکر بجا آوردند و روی سرشان حلوا حلوایش کردند، با ورع مردا که او بود.

*ابتدای حال او آن بود که عزلت بجست و رو به بادیه نهاد. ده شبانه‌روز می‌‌گردید و ندبه می‌کرد و می‌‌گفت: «الهی! هرکه از ما نیست بر ماست و نشاید که ما باشیم و آن‌ها هم باشند.» پس ندا آمد که به عدالت‌خانه رو و مشغول شو. همان‌طور می‌گریست و به عدالت‌خانه می‌رفت که شیری در بادیه بر او نازل شد. چنان شیر را مهربانانه نواخت که آن نابکار از ترس خرقه تهی کرد و بمرد. پس چهارصد هزار شیخ گرد او آمدند و از این کرامت به او تعظیم کردند و بقیه را که تعظیم نکردند به کرام‌الکاتبین حوالت داد.

*مروی است که گفت: «چهل و اندی سال بر مسند قضا و سایر مسندها نشستم تا اسرار بر من گشوده گشت و مبارزه با فساد بر من مکشوف نشد الا اینکه هاتفی از غیب بر من گفت: یا ابراهیم! خشکاندن ریشه‌های فساد از راه پاستور ممکن است و لاغیر.» پس او –اطال‌الله مواعیده- را گفتند: «ریشه‌های فساد را با چه خشک می‌کنی؟» گفت: «با ضربت.» این از مقامات شیخ ما بود، حفظه‌الله و چون به میدان آمد گفت: «من مستقل به میدان آمدم.» مریدان از هیبت این گفته صیحه زدند و گریبان چاک دادند و مرزهای استقلال را تا ارواح عمه‌شان جابجا کردند.

*گویند که اهل باطن بود و دل درگرو مقامات دنیوی نداشت و دائم‌التکلیف بود. شیخ محسنی‌اژه‌ای –ادام‌الله توفیقاته- گوید:
- شبی بر در سرای مولایم گوش گذاشته بودم که می‌گفت: «الهی هب لی مقاماً رفیعاً فی الدوله الکریمه که هذا طرفای الباستور.» یعنی: «خدایا تو شاهدی که من دنبال مقام نیستم و مقام دنبال من است و نمی‌خواستم نامزد شوم به اصرار مردم آمدم و احساس تکلیف کردم و فقط تشنه خدمتم.»
پس به طرفه‌العینی برنامه‌ای عرضه کرد به‌قاعده هفت هزار صفحه که کمر را تاب حملش نبود، مگر در صورت ابتلا به دیسک. از این رقم کرامات فراوان داشت ، تا مولانا جنتی و اعوان و انصارش مر او را استصواباً گفتند: « شب هجران دیگه تمومه، گل مهتاب بر سر بومه، عاشقی جز بر تو حرومه، که برای تو زنده ام... که برای تو زنده‌‌ام، رَوَم از هر خونه به خونه، که بگیرم از تو نشونه، که برای تو زنده ام... که برای تو زنده‌ام» یعنی: «رأی و نظر تک تک شهروندان، مهم و حافظ جمهوریت می‌باشد." درحال او را گفتند:«یا ابراهیم! راه چون است؟» گفت:«مسیر سخت است ولی راه تخت است»، یکه سوارا که او بود. فی‌الحال عابری او را پرسید: «حاجی! اتوبان ولایت از کجا می‌گذرد؟» گفت: «از پاستور» و برین نمط رفت.

*نقل است که دایم می‌گریست بر احوال رعیت و هیچ نخورد و نیاشامید جز غم معیشت مردمان و اگر هم نداشت، فی‌الفور فراهم می‌کرد و می‌خورد. او را گفتند: «یا ابراهیم! چون است که دیگر از عیسی شریفی یاد نکنی و بابک زنجانی به کجا رسید؟» گفت: «آن‌قدر در امر غم معیشت مردم غرقم و از مفسدان اقتصادی در رنجم که دیگر هیچم از دنیای دون و عیسی و بابک یاد ناید.» رعیت را از شنیدن این گفته دل بریان و چشم گریان شد و سیل راه افتاد و خسارات جبران‌ناپذیری بر دام‌ها و مزارع وارد ساخت.

*او را گفتند: «از کجا به این مقام رسیدی؟» گفت: «از مشهد.» و این از کرامات او بود.

*نقل است که در علوم غریبه نبوغ وافر داشت و از غیب خبر می‌داد، چنانکه روزی گفت: «مردم در فشار هستند.» چون تحقیق کردند، چنان بود که او گفته بود و ازاین‌دست کرامات فراوان داشت.

*نقل است که راه مردم می‌رفت و چون یوتیوب و تلغرام را فیلتر کرد، خود در هردو جا صفحه باز کرد، از بسیاری همراهی با مردم و گفت: «ما مردمی هستیم و قانون جای خودش، انشالله بعد از انتخابات.» چندان‌که مریدی گفت: «مولای من! اگر در انتخابات خطایی شود به دستگاه قضا پناه برند، اگر صاحب دستگاه قضا خطا کند به کجا پناه برند؟» از نامبرده اطلاعی در دست نیست و مریدان رفتند سر سطر بعدی.

*هم از اوست: «مردم نگاهشان تبلیغاتی و پروپاگانی است.» یعنی: «مردم ما آگاه و بیدارند و تحت تأثیر تبلیغات قرار نمی‌گیرند و ما مخلص مردم هستیم.»

*مولانا ابوالپشم دارقوزآبادی گوید: «سوپرمن و زورو و رابین هود را به خواب دیدم که می‌گریستند و می‌گفتند که در برابر احدی کم نیاوردیم الا در مقابل مولانا ابراهیم رئیسی که با این وعده‌هایش ما را نزد ضعیفان و محرومان و مظلومان دنیا و مافیها خوار و ذلیل کرد.» و الله‌اعلم.


برق‌ها و آدم‌ها
May 26, 2021

یک مسئول بهداشت: چقدر به گرما التماس کردیم که دیر بیاید و ملاحظه قطع برق را بکند؟ گوش نداد. همین شد که می‌بینیم.

یک تعمیرکار وسایل برقی: این قطع برق برای مردم عزیز ما نعمت است.

یک مسئول همه‌کاره: حاضریم تجربیات حاصل از قطع و وصل برق را به جهانیان صادر کنیم.

یک مسئول ستاد مبارزه با کرونا: از بیماران عزیزمان می‌خواهیم که در بیمارستان‌ و خانه‌ از دستگاه‌های اکسیژن استفاده نکنند تا مزارع بیت کوین ما بتوانند این حجم از مصرف برق را تحمل کنند.

یک کاندیدای ریاست جمهوری: برق را سر سفره مردم می‌آورم. شعار من: هر ایرانی، روزی 48523 مگابایت برق.

یک نماینده مجلس: اگر در وین قاطعانه برخورد می‌کردیم در تهران قطعی برق نداشتیم.

یک مسئول دلسوز: شطرنج‌بازان ما، در این شرایط تحریم و قطع برق باید به باختن عادت کنند.

یک استراتژیست اقتصادی: راه‌حل مشکل خاموشی، عدم وابستگی به برق است.

یک دکتر حسابی تلگرامی: عزیزان، صبح را با پر کردن آفتابه آغاز کنید. خیلی کار دنیا اعتبار ندارد. ممکن است برق برود و آب قطع شود.

یک مدیر اجرایی: خوشبختانه قراردادی با آسمان هفتم امضا کردیم که قرار است تا حداکثر 6 ماه آینده یک جبهه هوای خنک را وارد آسمان میهن عزیزمان بکند و قدری از التهاب گرما کاسته شود و تدابیر لازم در این رابطه پیش‌بینی‌شده که تا آن زمان کمتر قطعی برق داشته باشیم.

یک شبکه هوشمند اطلاع‌رسانی قطع برق
: با گرم‌تر شدن هوا فاز پنجم «شبکه هوشمند اطلاع‌رسانی وصل برق» توسط متخصصان داخلی راه‌اندازی خواهد شد.

یک مسئول دولتی مناطق گرمسیری: ما برای مقابله با قطعی برق به کارمندان هشدارهای لازم را در رابطه با عدم استفاده از کت‌وشلوار از اول تابستان دادیم. متأسفانه آسمان هفتم با ما همکاری نکرد و زود هوا را گرم کرد که مسئله در دست بررسی است.

یک شبکه هوشمند اطلاع‌رسانی خاموشی برق: خوشبختانه در راه‌اندازی سامانه از برنامه جلوتر هستیم؛ بنابراین می‌توانیم حتی تا 24 ساعت زودتر از زمان پیش بینی شده برق مناطق را قطع کنیم که این در تاریخ کلیه سامانه‌های هوشمند قطع برق دنیا امری بی‌سابقه است.

یک مسافر: اگر قطع کردن برق چیزی را عوض می‌کرد وصلش نمی‌کردند.

یک‌طرف گفت‌وگوی تلویزیونی: متأسفانه ابرها تمام ظرفیت‌هایشان را فعال نکردند که امیدواریم با باروری این عزیزان مشکل برطرف شود و اینکه می‌گویند کمبود برق به دلیل توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است، مزخرف می‌گویند و شایعه است و همه‌اش زیر سر ابرهاست.

یک مدیر: طی بخشنامه‌ای استفاده از کولر را ممنوع کردیم. کارمندان و ارباب‌رجوع موظف‌اند در ساعات اداری خودشان را باد بزنند.

یک جنتی: به نسل‌‌های آینده خواهم گفت که این روزهای سخت بی‌برقی بر این ملت سلحشور چه گذشت

یک مرکز میدانی
: برای تبیین استراتژیک مقابله با بی‌برقی ردیف بودجه‌ مخصوص در نظر گرفته می‌شود. این بودجه مورد‌استفاده: «اندیشه گاه تئولوژیک جامعه‌العرش البرق فی‌السیمها» و «مراکز تولید حمل برق با برد هزار میلیارد سال نوری» قرار خواهد گرفت.

یک انیشتین: نتیجه قطع برق نسبی است؛ بستگی دارد که ساکن پاستور باشی یا یک جای دیگر.

یک نیچه: قطع برق حقیقت است، پس وجود ندارد.

یک عابر پیاده در گذار از معابر تاریک: ای بیت کوین! الهی خیر نبینی...الهی مزرعه‌ات خشک بشه آفت بزنه محصولت... مرده‌شور‌ ماینرتو ببره که توی این ظلمات بی‌برقی کوچه و خیابان جلو پامو ندیدم افتادم زمین این نصفه‌شبی لگن خاصره‌‌ام ناکار شد...


دیپلماسی و میدان در اشعار حافظ
May 11, 2021


بر اساس پژوهش‌های ادبی، تقابل میان دیپلماسی و میدان به‌عنوان دوگانه ادبیات سیاسی، در روزگار خواجه حافظ شیرازی نقل محافل بوده و این شاعر بزرگ بارها در غزلیاتش به آن اشاره‌کرده است. در این میان اولویت میدان بر دیپلماسی، گفتمان رایج به شمار می‌آمده است. شواهدی در غزلیات این شاعر بزرگ وجود دارد که مدعای ما را تائید می‌کند و ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

*شکرشکن شوند همه طوطیان هند/ زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود
در این بیت قند مخفف سمرقند است و منظور از قند پارسی، همان سمرقندی‌ها هستند که در راستای بسط قدرت و نفوذ در منطقه به بنگاله هندوستان اعزام‌شده‌اند. با استناد به مصرع اول می‌توان گفت حجم کمک‌های سمرقند به بنگاله چنان زیاد بوده که حتی طوطیان هند نیز از این خوان نعمت تا سرحد ابتلا به دیابت برخوردار شده بودند. از حال‌وروز رعیت سمرقندی اطلاعی در دست نیست.

*هواخواه توام جانا و می‌دانم که میدانی/ که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته می‌خوانی
شاعر در اینجا به فرمانده میدان می‌گوید که من هواخواه تو هستم و می‌دانم که تو در میدان هستی و بنابراین صاحب کراماتی. شارحان احتمال می‌دهند که قاعده در عصر حافظ آن بوده که نامبردگان می‌بایستی مدام روی سر مردم حلوا حلوا شوند.

*الا ای دولت طالع که قدر وقت میدانی/ گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش
شاعر در اینجا خطاب به دولت طالع (نسخه پنجاب: دولت تابع) می‌گوید ای دولتی که به وقتش در میدان هستی، این عیش و عشرت و خوشی و ثروتی که به آن رسیده‌ای گوارای وجودت باد. حضرت حافظ در این شعر گوشه چشمی به این بیت از نظامی گنجوی در منظومه خسرو و شیرین دارد که آن را خطاب به میدان سروده و نشانگر شرایط واگذاری پروژه‌های گرد و قلمبه قرن ششم منتسبین به میدان نیز هست:
«یقین میدان که گر سختی کشیدی، از آن سختی به‌آسانی رسیدی»
نظامی گنجوی نیز در این بیت تلویحاً به ثروت و مکنتی اشاره می‌کند که فعالین میدان به آن رسیده‌اند و اسناد آن در ردیف‌های بودجه زمان حضرت حافظ هم موجود است.

*شهسوارا چون به میدان آمدی گویی بزن/ جویبار ملک را آب روان شمشیر توست
شاعر در اینجا بر اولویت مقوله میدان بر مطامع دون دنیوی نظیر نان‌وآب رعیت اشاره می‌کند و می‌گوید هر چه خرج میدان کنیم کم کرده‌ایم و شمشیر شهسوار است که برای رعیت آب‌ونان می‌شود؛ بنابراین وقتی به میدان آمدید با خیال راحت دستور نبرد بدهید و فکر زندگی رعیت نباشید. بر اساس آنچه کاتب دیوان حافظ (محمد گلندام نوشته)، واژه «گویی»، در اصل، «گویید» بوده؛ یعنی: «دستور بدهید که بزن» که به‌مرورزمان در آن ابدال صورت گرفته و به «گویی» تبدیل‌شده که برخی آن را با گوی چوگان‌بازی اشتباه گرفته‌اند و بدین‌وسیله آب به آسیاب دشمن ریخته‌اند


متن افشاشده نطق پیش از دستور رئیس مجلس درباره دست‌کاری لایحه بودجه
May 1, 2021

اخیراً عده‌ای کج‌فکر تشفیف اذهان عمومی کردند که ما بعد از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت، بودجه را به‌طور غیرقانونی دست‌کاری و جعل کرده‌ایم. من بدون مساحمه(!) عرض می‌کنم که کمیسیون تلفیق بودجه را قانونی دست‌کاری و جعل کرده حالا قانونشو هم می‌سازیم که بر اساس اصل 194 قانون اساسی جزو حقوق مجلس است...(دوستان تذکر داده‌اند که قانون اساسی 177 اصل داره که منظور بنده هم البته تعداد اصول نبود، یک‌چیز دیگه بود)... در همین رابطه و سایر رابطه‌ها من خودم نامه به کمیسیون تلفیق نوشتم که موضوع را بررسی کند و ایشان با لحن مهربانننانه‌ای گفتند که به روی چشم و این حرف برای من حجت است. در این میان برادران ما حقیقتاً زحمت کشیدند، خون‌دل خوردند، چند ماه شبانه‌روزی با مدیریت انقلابی و جهادی و گازانبری با هماهنگی‌های انجام‌شده مطابق اصل شفافیت و در راستای اصلاح ساختار بودجه برخی پروژه‌ها را به جدول اضافه کردند و بعضی را کم کردند و اجزا و بندها و مواضع را جابجا کردند، لوله کردند تا توانستند مواردی را در جدول بودجه به حول و قوه الهی بچپانند و ردیف‌های زیادی را تغییر دهند که می‌کند به عبارتی صدها میلیارد تومان که تا به امروز چنین مسئله‌ای نظیر و سابقه نداشته. ببینید برادران! با قاطعیت عرض می‌کنم که ما یک سری پول از محل مازاد درآمدی که مجلس در بودجه برای دولت ایجاد کرده بود داشتیم. خب وقتی ما درآمد جدید برای دولت ایجاد می‌کنیم خودمان هم باید محل هزینه کردنش را تعریف کنیم، ما نماینده همین مردمیم خادم همین مردمیم جیب ما و ملت ندارد. از جیب مردم برداریم بریزیم در جیب خودمان. چه فرقی می‌کند؟! با همین برادر عزیزمان عیسی شریفی در شهرداری در این راه چه خون‌دل‌ها خوردیم. خلاصه بنده با دکترای جغرافیای سیاسی در این باب تحقیق و تفحص نموده‌ام این‌ها که قانون-قانون می‌کنند از ایالت آرزواینا... آرزواونا واقع در کشور آمریکا خط می‌گیرند و اگر در گفتارشان صادق هستند چرا نمی‌گویند که مایه افتخار است که بر سر سفره انقلاب موفق شدیم برای فعالان فضای فجازی صداوسیما، ۱, ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص بدهیم. (نمایندگان: احسنت) همین‌طور فکر کردیم برای نجات محیط‌زیست بهترین راهش همین تقویت بسیج است که مثل اکسیژن و لایه ازن برای جامعه ما لازم است به همین خاطر هزار میلیارد بودجه محیط‌زیست را سرریز کردیم برای بسیج. سایر نهادها هم همین‌جور. طبق محاسباتی که با رایانه‌های پیشرفته انجام دادیم یک هیئتی را مأمور کردیم که ببینند اگر بشود این‌قدر اون‌وقت می‌شود اون‌قدر؛ بنابراین ملاحظه می‌کنید که برخلاف گفته بعضی هیچ رانتی هم در کار نیست. خلاصه این‌که امسال به خاطر انتخابات ریاست جمهوری برخی از کاه، کوه ساختند و این را با شانتاژ خبری به‌صورت گسترده پخش کردند ولی بدانید که مسیر پاستور از تخریب ناجوانمردانه بهارستان نمی‌گذرد. بلکه مسیر پاستور... (یکی از نمایندگان: از بهارستان می‌گذرد انشالله) در انتها اضافه کنم بنده در سفرهای متعددی که به اقصی نقاط ایران و سایر نقاط جهان از قبیل روسیه با هیات بلندپایه داشته‌ام بررسی کرده‌ام که اوضاع چگونه است. خودم به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم بتوانیم بودجه را اینجوری ببندیم. آقایان به قول خودشان قانونمدارلبخند انکار زدند که مگه می‌شه؟ بله می‌شه. باید اقدام کرد. باید دنبال کرد. باید برنامه‌ریزی کرد. باشد که دوستان از این خوان نعمت بهره‌مند شوند و مردم عزیزمان هم باید به وظیفه‌شون عمل کنند بلند شوند خرداد بیایند پای صندوق‌های رأی.


متن قرارداد 25 ساله با چین به دو زبان
March 28, 2021

عده‌ای مغرض معاند خودباخته تحت عنوان: «افکار عمومی» بهانه آوردند که: «متن قرارداد با کشور همفکر و دوست و برادر و دلسوز به حال ایران، چین کمونیست را منتشر کنید تا بدانیم چه قرار است بر سرمان بیاید.» غافل از آنکه با یک سرچ ساده گوگلی، می‌توان متن قرارداد را به دو زبان فارسی و چینی دید و مقایسه کرد و گذاشت «افکار خصوصی» به مملکت‌داری‌شان برسند.

*این‌ هم «متن قرارداد» به دو زبان فارسی و چینی:
.
.
.
- زبان فارسی: متن قرارداد
合同文本- :زبان چینی